Om Aqua
Sjukvård
Förebyggande
Företagshälsovård
Vaccinationer
Samarbetspartners
Övrigt
Kontakta oss

Vi samarbetar bl a med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, naprapat, företagscoach, arbetsmiljöingenjör, psykoterapeut, alkohol- och drogbehandlare, massör och medicinsk fotvårdspecialist.

Våra samarbertspartners online:


DNA Guide
DNA-Guide är ett informationsföretag som erbjuder DNA-tester och informationstjänster kopplade till dessa tester. DNA-profilerna ger information om ursprung, egenskaper samt risken att utveckla sjukdomar. Tjänsterna ger information om de senaste landvinningarna i DNA-forskningen och hur man kopplar resultaten till den senaste forskningen.

DNA-Guide bildades hösten 2007 och har sin verksamhet i Stockholm. De anställda består av läkare, civilingenjörer i molekylär bioteknik, teknisk biologi och bioinformatik samt IT-experter.

www.dna-guide.com